vaxjo.studentbostad-sverige.se: Studentbostad i Växjö

Studentbostad i Växjö

Om Växjö Växjö är med sina dryga 65 000 invånare Sveriges 19:e största tätort. Staden har vuxit fram ur det gamla “smålandet” Värend, där vägarna strålande samman. Namnet Växjö kommer från denna sammanstrålning av vägar, vägsjö. Stadens tidigare slogan var till och med “Staden där vägarna möts”. Växjö är en evanemangsstad på väg framåt. Varje år i september arrangeras MAT som är Sveriges största matmarknad med fokus på frågor om närproducerad, småskalig och hållbar måltid. Utöver MAT arrangeras flera kultur-, sport-, och andra evanemang årligen i staden. I sportväg är staden både nationellt och internationellt känd med många framgångsrika profiler, exmepel på detta är friidtrottaren Carolina Klüft. Växjö har tre högre utbildningar; Linnéuniversitetet, Polisutbildning och Växjö yrkeshögskola. Linnéuniversitetet är ett svenskt statligt universitet som bildades 2010 efter en sammanslagning Växjö Universitet och Högskolan i Kalmar. Linnéuniversitetet erbjuder grundutbildning om 60 program och över 1200 kurser. Växjö brukar benämnas som Europas grönaste stad efter sitt strategiska och framgångsrika arbete med klimatfrågor.

 

Växjös näringsliv Med närheten till natur och skog har skogsindustrin länge varit en viktig del i Växjös näringsliv. Som exempel på detta har Södra Skogsägarna sitt huvudkontor i staden. Över tid har även maskin- och elektronikindustrin vuxit sig större i Växjö. Staden är även en handelsstad med många butiker, shoppingsstråk och flera av de många kedjorna. Videum Science Park är en mötesplats för idéer, människor som tillahandahåller 110 företag, organisationer och institutioner. Videum Science Park har nära samarbete med Linnéuniversitetet.

 

Växjös Geografi Växjö är omringad av flertalet sjöar, exempel på dessa är Helgasjön och Toftasjön. Kommunikationsmöjligehterna till och från Växjö består av järnvägstrafik som trafikeras av Krösatågen, 6 olika riksvägar, busstrafik samt Växjös flygplats Smaland Airport. Utöver detta planeras en Höghastighetsbana från Stockholm till Jönköping som eventuellt kommer att gå genom Växjö. Beslut om hur banan ska gå kommer att fattas av regeringen innan år 2018. Högsta medeltemperaturen för Växjö är under juli månad 21°C och lägsta medeltemperatur i februari månad är -6°C.

 

Värt att se i Växjö - Växjö domkyrka - Linnéträdgården - Konstspaning runt sjön - Museiparken - Teleborgs Slott

 

Länkar om Växjö

Om Växjö på Wikipedia

Växjö på Google Maps

Växjö stad

Växjö tourist

Facebook-sida för Hyrsbostäder i Växjö
Sök hyresbostad i Växjö på Facebook

Denna hemsida har skapts av en av Sveriges ledande bostadsportaler för att hjälpa de som letar bostad- häribland en studentbostad. Många av Sveriges lärosäten är belägna i storstadsområden och med kraftig folkökning, ökar också behovet av att hitta en studentbostad. Klicka på länkarna till höger för att påbörja din sökning.

Icon CO2 neutral website English transparent.png